Khái niệm cơ bản về Blackjack trực tuyến

Mục tiêu trong Blackjack rất đơn giản: đánh bại bài của người chia bài mà không vượt quá 21 điểm. Khi bắt đầu trò chơi, người chơi được chia hai quân  bài ngửa mặt, trong khi người chia bài nhận được một quân ngửa và một quân úp. Sau đó, người chơi phải sử dụng thông tin không đầy đủ về bài của người chia bài để quyết định hướng hành động tốt nhất để thực hiện với chính họ.

Giá trị quân bài

Các quân bài từ 2 đến 9 giữ đúng giá trị của chúng, trong khi các quân 10, J, Q, và K được tính là 10 điểm mỗi quân. Át linh hoạt hơn và có thể đóng vai trò là 1 hoặc 11, tùy theo mục đích nào phục vụ người chơi quan tâm nhất.

Được chia quân át và bất kỳ quân nào có giá trị là 10 trong hai quân bài đầu tiên của bạn mang lại cho bạn 21 điểm và tự động thắng cuộc, được gọi là Blackjack. Nếu nhà cái không nhận được Blackjack của riêng mình, người chơi thường được trả 3: 2 đặt cược của mình. Nếu một người chơi thắng một ván bài mà không có Blackjack, anh ta được trả tiền thậm chí bằng tiền cược của mình.

Cách chơi

Sau khi đặt cược, vòng đầu tiên của bài sẽ được chia. Người chơi sau đó được cung cấp năm tùy chọn sau:

Dừng: Dừng chơi mà không lấy thêm bất kỳ quân bài nào

Đánh: Rút một quân khác từ bộ bài. (Người chơi có thể tiếp tục rút bài cho đến khi giá trị bài của họ vượt quá mức tối đa 21 điểm, được gọi là phá sản – busting).

Cược gấp đôi: nhân đôi số tiền cược của bạn và chỉ nhận thêm một quân bài

Tách: tách một đôi thành hai bài và nhân đôi tiền cược. (Sau khi tách ra, người chia bài sẽ tạo hai bài với đôi ban đầu và chia thêm một quân bài cho mỗi người. Tại thời điểm đó, người chơi có thể dừng, đánh, cược gấp đôi và tách bài như bình thường. tuy nhiên, người chơi thường chỉ nhận được một quân bài bổ sung trên mỗi ace.)

Đầu hàng: từ bỏ một nửa số tiền đặt cược của bạn và rút lui từ bài hiện tại.

Kiến thức Blackjack trực tuyếnSee more

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关

" " " " " " " "