Chiến lược chơi Blackjack trực tuyến hiệu quả dành cho người mới

Hầu hết người chơi casino đều biết rằng mục tiêu của blackjack là tiến gần với con số 21 điểm hơn so với người chia bài mà không bị phá sản. Mặc dù bắt buộc phải biết quy tắc này trước khi chơi một ván bài, nhưng nó chỉ có tác dụng một khi các quân bài được chia. Những gì bạn thực sự cần trong trường hợp này là một chiến lược chơi blackjack Mỹ vững chắc.

Chiến lược Blackjack cơ bản là gì?

Một biểu đồ chiến lược cơ bản xem xét tất cả các kết hợp bài có thể có và tổng số bài có sẵn cho người chơi và sau đó nó cung cấp một quá trình hành động tùy thuộc vào quân bài của người chia bài. Việc tuân theo chiến lược này không đảm bảo chiến thắng mọi lúc, nhưng nó sẽ cải thiện cơ hội của bạn về lâu dài.

Chiến lược cơ bản cho Blackjack truyền thống

Bài viết này sẽ đưa ra một ví dụ đầy đủ về chiến lược cơ bản cho phiên bản blackjack phổ biến nhất. Điều này có tác dụng dù cho người chia bài đang sử dụng bốn, sáu hoặc tám bộ bài, mặc dù người chơi phải được phép gấp đôi cược sau khi tách bài. Nếu không phải trường hợp sau, bạn sẽ cần sử dụng một biểu đồ hoàn toàn khác.

Các quân trong bài của người chơi – hoặc tổng bài – được liệt kê đầu tiên, theo sau là các hành động được đề xuất đối với các quân bài ngửa cụ thể của người chia bài.

– A/ 2 – Cược gấp đôi nếu người chia bài có quân 5 hoặc 6. Nếu không, bạn nên đánh.

– A/ 3 – Cược gấp đôi cho quân bài 5 hoặc 6 hoặc đánh cho bất kỳ quân bài nào khác.

– A/ 4 hoặc A/ 5 – Đánh trừ khi người chia bài có quân 4 đến 6. Trong trường hợp đó, luôn luôn cược gấp đôi.

– A/ 6 – Cược gấp đôi cho quân bài 3 đến 6 và đánh nếu có bất kỳ quân nào khác.

– A/ 7 – Đánh nếu người chia bài có 9, 10 hoặc át. Dừng nếu người chia bài có 2,7 hoặc 8, và cược gấp đôi nếu người chia bài có 3 đến 6.

– A/ 8 đến A / 10 – Người chơi phải luôn luôn dừng khi có bài này.

– A/ A – Bạn phải luôn tách đôi át, bất kể người chia bài có quân nào

– 2/2 và 3/3 – Tách bài nếu người chia bài có quân bài từ 2 đến 7. Nếu không, bạn nên đánh

– 4/4 – Đánh trừ khi người chia bài có 5 hoặc 6. Trong trường hợp đó, bạn nên đánh.

– 5/5 – Đánh nếu người chia bài có 10 hoặc A và cược gấp đôi nếu người chia bài có bài từ 2 đến 9. Không bao giờ tách với đôi 5.

– 6/6 – Tách bài nếu người chia bài có quân 2 đến 6 và đánh nếu người chia bài có bất kỳ quân bài nào khác.

– 7/7 – Tách bài nếu người chia bài có quân bài từ 2 đến 7. Trong mọi trường hợp khác, hãy chắc chắn đánh.

– 8/8 – Tách bài, bất kể bài của người chia bài là gì.

– 9/9 – Dừng nếu người chia bài có 7, 10 hoặc át. Bạn nên tách bài nếu người chia bài có 2 – 6 hoặc 8 -9.

– 10/10 – Luôn luôn dừng với sự kết hợp bài này.

– Nếu tổng bài của bạn là từ 5 đến 8, bạn luôn luôn nên đánh

– Đánh khi tổng số bài của bạn là 9. Ngoại lệ duy nhất là khi thẻ lỗ của người chia bài từ 3 đến 6. Trong trường hợp này, luôn luôn cược gấp đôi.

– Đối với bài người chơi có tổng điểm là 10, đánh khi người chia bài có quân 10 hoặc át. Cược gấp đôi nếu người chia bài có bài từ 2 đến 9.

– Khi tổng điểm của bạn là 11, hãy dừng nếu người chia bài có quân át và cược gấp đôi khi họ có bài từ 2 đến 10.

– Tổng điểm của người chơi là 12, dừng nếu người chia bài có 4 đến 6. Đánh trong bất kỳ trường hợp nào khác.

– Khi bài của người chơi tổng cộng bằng 13 đến 16, dừng đối với 2 đến 6. Đánh đối với bất kỳ kết quả nào khác.

– Nếu bài của bạn có điểm từ 17 đến 20, luôn luôn chắc chắn dừng.

Các chiến lược Blackjack khác

Bạn có thể tìm thấy danh sách chiến lược blackjack Mỹ trên Internet và học các phương pháp này là rất quan trọng đối với thành công lâu dài của bạn khi tham gia trò chơi. Khi bạn đã tiếp thu các phương thức cơ bản được liệt kê ở trên, bạn cũng có thể muốn tìm hiểu chiến lược cho các biến thể blackjack sau:

21st-Century Blackjack – Được phát minh ở California, trò chơi này cung cấp các quy tắc tự do cho phép người chơi bị phá sản được đẩy nếu người chia bài cũng phá sản. Với chiến lược hoàn hảo, tỷ lệ lợi nhuận nhà cái lên tới 0,44%.

Blackjack Switch – Người chơi được phép đổi các quân bài giữa hai bài. Trò chơi mang đến tỷ lệ lợi nhuận nhà cái 0,58% theo các quy tắc tiêu chuẩn khi sử dụng chiến lược tối ưu.

Double Exposure Blackjack – Cả hai quân bài của người chia bài được hiển thị cho người chơi.

Double Attack Blackjack – Phổ biến ở Atlantic City, trò chơi này bao gồm một số biến thể quy tắc, chẳng hạn như người chơi có thể tăng gấp đôi số tiền cược của mình sau khi quân bài của người chia bài được chia. Trò chơi có tỷ lệ lợi nhuận nhà cái 0,62% khi áp dụng chiến lược cơ bản.

Kiến thức Blackjack trực tuyếnSee more

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关

" " " " " " " "